Rozbudowa ul. Kleczewskiej

Rusza rozbudowa ul. Kleczewskiej w Koninie. To jedna z największych inwestycji drogowych w mieście w ostatnich latach. W poniedziałek (28 stycznia), w obecności prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego, między Zarządem Dróg Miejskich a wykonawcą robót – firmą Molewski sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku - została podpisana umowa. Koszt prac to 57 027 801,40 zł, z czego dofinansowanie z WRPO 2014-2020 wynosi 27 731 747,67 zł. Wykonawca, w ciągu dwóch najbliższych tygodni, ma wejść na plac budowy. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 31.10.2020 roku.

- Początek rozbudowy  ul. Kleczewskiej  przyjęto w ciągu ulicy jako południowy wylot projektowanego ronda z ul. Brunatną.  Na początkowych 300 m ulica przebiega po śladzie istniejącej ulicy, następnie w miejscu istniejącego łuku odbija w kierunku wschodnim na tereny poodkrywkowe, przebiegając za zabudowaniami – informuje Grzegorz Pająk dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi o długości 2 086 m (ul. Kleczewska – fragment drogi wojewódzkiej 264) od projektowanego ronda na granicy Konina do skrzyżowania z ul. Zakładową i Szymanowskiego. Wykonana  zostanie m.in. jezdnia drogi wojewódzkiej nr 264 o nawierzchni bitumicznej, rozbudowana ul. Paderewskiego na odcinku 217 m, wybudowane dodatkowe jezdnie, a także skrzyżowania, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy, miejsca postojowe, przepusty, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, sygnalizacja świetlna.  

Dodajmy, że istniejąca ul. Kleczewska w miejscach niewykorzystanych pod budowę nowej drogi, funkcjonować będzie jako dodatkowa jezdnia w pasie drogi głównej obsługująca tereny osiedla Międzylesie, po stronie zachodniej zaprojektowano nową dodatkową jezdnię stanowiącą obsługę terenów przyległych.

Wróć