Rusza Klinika Pluszowego Misia

Prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne dziecka stanowią o potencjale zdrowotnym i ekonomicznym społeczeństwa. Ważne jest, aby treści o charakterze prozdrowotnym przekazywane były dzieciom już od najmłodszych lat w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jest on bowiem okresem w życiu człowieka, w którym najtrwalej kształtuje się aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka.

Celem projektu jest:

  • ukazanie dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują.
  • wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej
  • kształtowanie postaw i nawyków wobec zabiegów zdrowotnych pozwalających chronić zdrowie
  • wyposażenie dzieci w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym, co sprzyja i co zagraża zdrowiu
  • przekonanie dzieci o konieczności korzystania z opieki zdrowotnej i opanowywania lęku przed zabiegami leczniczymi
  • przekonanie o potrzebie stosowania profilaktyki zdrowotnej - uczestnictwa w okresowych badaniach profilaktycznych, przesiewowych i bilansowych, poddawania się szczepieniom ochronnym
  • ukształtowanie i podniesienie jakości wiedzy dzieci o profilaktyce zdrowotnej
  • szerzenie wiedzy o prawidłowych postawach podczas choroby i/lub hospitalizacji
  • edukowanie i motywowanie do podejmowanie przez najmłodszych prawidłowych decyzji i działań przedmedycznych w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu własnemu i innych
  • przełamywanie lęku przed białym fartuchem

Wróć