Rzecznik Praw Obywatelskich w Koninie

Wcześniejsze emerytury górnicze, prawa osób z niepełnosprawnościami, alimenty, opieka naprzemienna nad dzieckiem, emerytury rolnicze, edukacja obywatelska – to tematy poruszane podczas konińskiego otwartego spotkania z Adamem Bodnarem - Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Odbyło się ono 12 marca w Centrum Organizacji Pozarządowych.

Na spotkaniu pojawiło się około 70 osób, w tym blisko 20 górników, którzy – jak mówili – od stycznia 2017 roku w wyniku decyzji ZUS-u nie mogą przejść na wcześniejszą emeryturę.  Sprawy znalazły swój finał w sądzie. – Problem wziął się z tego, że od 1998 r. nie zostało wydane rozporządzenie do art. 50 c ustawy emerytalnej górniczej precyzujące, co w odkrywce jest pracą na przodku – wyjaśniał przedstawiciel górników. Jak dodał – w regionie konińskim na wcześniejsze emerytury chciałoby przejść około 150 osób. 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zadeklarował, że przyjrzy się zachowaniu ZUS, zaproponował też spotkanie z górnikami w Warszawie już po zapoznaniu się z dostarczoną mu dokumentacją sprawy. Może również sprawdzić w ZUS-ie o sposób interpretowania przepisów w Koninie, zapytać o to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także sprawdzić wyroki i wnieść do Sądu Najwyższego o ujednolicenie orzecznictwa.

Matki dzieci z niepełnosprawnościami działające jednocześnie w konińskich stowarzyszeniach poruszyły problem dotyczący osób, które z racji wieku już nie kwalifikują się do udziału w zajęciach organizowanych w warsztatach terapii zajęciowej. – Opieka nad dziećmi i seniorami jest zorganizowana, a dla osób w średnim wieku, które np. są po wypadkach i też potrzebują zajęcia, takich rozwiązań brakuje - mówiły. Zdaniem Adama Bodnara – tutaj potrzebne jest rozwiązanie systemowe i wsparcie państwa.

O wsparcie dla stowarzyszenia „Dla Dobra Dziecka” i pomoc w promocji opieki naprzemiennej nad dziećmi zaapelował jeden z ojców uczestniczących w spotkaniu. Jak tłumaczył – ten system nie działa, a tylko w 4% spraw sądy przyznają opiekę nad dziećmi ojcom a nie matkom. - Możecie przyjechać? – usłyszał propozycję od Rzecznika. - Będziemy rozmawiać o zmianach Kodeksu RiO, tam jest poruszana kwestia opieki naprzemiennej.

W kwestii alimentów Rzecznik poinformował, że: „komisja ds. alimentów wypracowała wiele dobrych pomysłów (komisję założyliśmy razem z rzecznikiem praw dziecka Markiem Michalakiem, ale nowy RPD też chce z nami pracować). Najnowszą zmianą będą alimenty natychmiastowe (podstawowe)”. Jeśli chodzi o mowę nienawiści i edukację obywatelską Adam Bodnar zaproponował m.in., by skupić się na oddolnych działaniach. 29 marca organizuje dużą debatę razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W takich działaniach wszyscy mogą wziąć udział. Przypomniał też, że po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska zaproponował rządowi 20 rekomendacji jak walczyć z hejtem.

Druga część spotkania, czyli debata konstytucyjna o prawach osób z niepełnosprawnościami, odbyła się w ratuszu. Uczestniczyli w niej, prócz Adama Bodnara, prezydent Konina Piotr Korytkowski, Maciej Wiatrowski – Fundacja Podaj Dalej im. Dra Piotra Janaszka, Anna Klechniowska – pedagożka związana z Fundacją Podaj Dalej, Bartosz Jędrzejczak – kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych i Tomasz Gilewski -  oficer dostępności Urzędu Miejskiego
w Koninie. Na widowni zasiadło wielu młodych ludzi.

- Musimy tworzyć przestrzeń wspólną  tak, by była dostosowana dla ludzi o różnych potrzebach. Kiedyś miasta budowano inaczej, stąd te wszystkie bariery architektoniczne. W Koninie nowe projekty są pod tym kątem opiniowane – sprawdzamy, czy są zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego – wyjaśniał Gilewski.

Jak podkreślił prezydent Piotr Korytkowski: „Konstytucja definiuje obowiązki władz wobec osób z niepełnosprawnościami wystarczająco. Naszym, samorządowców, zadaniem ma być likwidowanie barier – w przestrzeni, prawie i w naszych umysłach”.

Dodajmy, że Konin znalazł się w opracowaniu ‘Wielkoduszna Polska” przygotowanym przez biuro Rzecznika, a dostępnym na jego stronie internetowej.

Wróć