Skwer Przyjaciół Dzieci

We wtorek (16 października) uroczyście odsłonięto tablicę nadającą nazwę „Skwer Przyjaciół Dzieci” placowi przed Konińskim Domem Kultury. Odsłonięcia tablicy dokonali Prezydent Konina Józef Nowicki, Przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke oraz Prezes Konińskiego Oddziału TPD Krystyna Chowańska.

Nazwa „Skwer Przyjaciół Dzieci” została nadana z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przez Radę Miasta Konina Uchwałą nr 730 z dnia 6 czerwca 2018 roku, w uznaniu zasług ludzi wielkiego serca, oddanych sprawom dzieci i dla upamiętnienia ich działań.

Wróć