Ślubowanie w „Koperniku”

W czwartkowe popołudnie (29 listopada) uczniowie klas pierwszych mundurowych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika złożyli ślubowanie. W ten sposób wypełnili po raz kolejny jeden z punktów uroczystości związanych z rocznicą wybuchu powstania listopadowego oraz Dnia Podchorążego.

Dzień Podchorążego jest kultywowany w szkole od wielu lat i stał się bardzo znaczącym momentem w życiu wielu młodych ludzi, którzy na szkolny sztandar ślubowali wierność najwyższym wartościom. Świadkami ślubowania byli nie tylko rodzice i najbliżsi uczniów, ale także samorządowcy, wojskowi, starsi koledzy i koleżanki oraz nauczyciele. W uroczystości uczestniczył też Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina.

- Spojrzałem na sztandar, który przed chwilą pięknie tu maszerował przed nami, a na tym sztandarze piękny łaciński napis „Per aspera ad astra”, czyli „Przez trudy do gwiazd”. Nikt tego hasła nie wypełnia tak czynnie, jak żołnierze. Drodzy uczniowie, chcę wam powiedzieć, że to właśnie was, jak i stojących tutaj żołnierzy, poprzedzili przed stu laty, ale i jeszcze wcześniej, ci wszyscy, dla których to hasło było treścią życia. Oni za ojczyznę poświęcili wszystko i przez trudy szli do gwiazd – powiedział  Witold Nowak.

Obchody Dnia Podchorążego, odbywające się w ceremoniale wojskowym, z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych zakończyły rok obchodów związanych z setną rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas uroczystości wręczono także patenty oficerskie oraz nagrody i wyróżnienia.

Uroczysty wieczór miał też bardzo rodzinny i serdeczny charakter. Zakończyła go uroczysta zmiana wart oraz defilada szkoły, poprzedzona jak zawsze wspaniałym pokazem musztry paradnej najlepszej grupy w Polsce, czyli właśnie z „Kopernika”. Dla nikogo też nie zabrakło pysznej grochówki.

Wróć