Spektrum oddziaływań w edukacji

Konferencja zorganizowana przez Konińską Spółdzielnię Socjalną Spektrum pod honorowym patronatem Prezydenta Konina przyciągnęła ponad dwustu nauczycieli i rodziców z sześciu powiatów, którzy mogli posłuchać edukacyjnych praktyków i zainspirować się do działania. Zgromadzonych gości powitał Prezydent Konina Józef Nowicki, swoimi refleksjami podzielił się także Zastępca Prezydenta Sławomir Lorek.

Na początek profesor Małgorzata Żytko z UW pokazała wartość wspierania indywidualnego rozwoju uczniów, które z reguły, w bardzo sformalizowanym szkolnym świecie, pełnym norm i sztywnych zasad, bywa nieskuteczne.

Robert Bielecki, kolejny prelegent, zabrał uczestników w świat neurodydaktyki, przybliżając sekrety mózgu oraz składniki niezbędne do tworzenia bardziej efektywnego procesu uczenia się. Jak powiedział „mózgu nie oszukamy”, materiał powinien być dla uczniów ważny, atrakcyjny, praktyczny, przydatny, zagadkowy, a także warto, by stanowił dla nich wyzwanie - był możliwy do odkrycia.

Kilka słów na temat zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych powiedziała Ewa Różycka, a po przerwie w edukacyjną podróż pełną inspiracji z Polski i ze świata zabrała uczestników konferencji Oktawia Gorzeńska. Opowiedziała ona o kompetencjach nauczyciela w czasach Rewolucji 4.0, który powinien m.in. budować relacje, inspirować uczniów, uczyć kreatywności, krytycznego myślenia, współpracy, a także radzić sobie w cyfrowym świecie.

Kolejni prelegenci – Anna Janiak i Jerzy Janiak w poruszającym wywiadzie pokazali historię osoby ze spektrum autyzmu w systemie edukacji – z własnej, wieloletniej perspektywy, dzieląc się tym, co w takiej współpracy – domu ze szkołą – szkoły z domem – powinno być ważne.

Na zakończenie Anna Leśna-Szymańska, pomysłodawczyni konferencji i prezeska Konińskiej Spółdzielni Socjalnej Spektrum, wraz ze swoim zespołem przedstawiła codzienną pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu, mówiąc przede wszystkim o budowaniu relacji, dobrej komunikacji oraz uczeniu samostanowienia.

Konferencja w opinii uczestników była ciekawym, inspirującym i bardzo ważnym edukacyjnym wydarzeniem.

Wróć