Spotkanie informacyjne dla podatników wykorzystujących olej opałowy do celów grzewczych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie zawiadamia o spotkaniu informacyjnym dla podatników wykorzystujących olej opałowy do celów grzewczych 22 października 2019 r., godz. 10:00, budynek A, sala 107A.

Podczas spotkania omówi się zagadnienie obowiązkowej rejestracji uproszczonej pieców na formularzu AKC-RU, którą wprowadzono od 1 września 2019 r.

Liczba uczestników spotkania jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia uczestników i ewentualne pytania odnoszące się do wskazanego zagadnienia prosimy przesyłać na adres e-mail us.konin@mf.gov.pl.

Wróć