Spotkanie otwarte nt. budowy dojazdów do wiaduktu Wyzwolenia-Paderewskiego

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA PT. „BUDOWA POŁĄCZENIA I. PADEREWSKIEGO Z UL. WYZWOLENIA W KONINIE W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWEJ E-20”

Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł Adamów oraz Zarząd Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają na spotkanie informacyjne w wyżej wymienionej sprawie.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2020 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a, I piętro (sala konferencyjna).  

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny. Jednocześnie organizatorzy chcą umożliwić Mieszkańcom przedstawienie stanowiska w sprawie problemów/uciążliwości zaistniałych w związku z budową połączenia drogowego.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty.

 

Wróć