Światowy Dzień Zespołu Downa w SP11

Pierwszy dzień wiosny to również Światowy Dzień Zespołu Downa. Kolorowe skarpetki są symbolem niedopasowania społecznego, ale też niedopasowania genotypowego, z jakim borykają się osoby cierpiące na zespół Downa. Wybór 21 marca na obchody Światowego Dnia Chorych z Zespołem Downa nie jest przypadkowy. Wada ta polega na tym, że w 21. parze chromosomów osoby z zespołem Downa, zamiast dwóch, mają trzy chromosomy.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie, pomimo nieobecności w murach szkoły, aktywnie włączyła się w obchody tego ważnego dnia, pamiętając o tych wspaniałych osobach, które są jak kolorowe motyle... każda osoba jest na swój sposób: wyjątkowa, niepowtarzalna, twórcza, kolorowa, delikatna.

„Kolorowe motyle” było hasłem akcji, której celem było pokazanie, szczególnie w mediach społecznościowych, wsparcia dla osób z zespołem Downa. Uczniowie, nauczyciele, rodzice tego dnia założyli kolorowe skarpety nie do pary i udostępniali zdjęcia z wykonanymi przez siebie motylami, dedykując je osobom z zespołem Downa. Nauczyciele dziękują wszystkim uczniom za zaangażowanie i włączenie się w akcję. Organizatorami byli: Joanna Mączka i Dariusz Rachubiński. (Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka)

Wróć