Szkolenie dla przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi

Zapraszamy na szkolenie dla przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi na terenie miasta Konina.

Szkolenie odbędzie się 5 listopada 2019 roku, o godzinie 10.00 w Sali Sesyjnej Ratusza przy ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie.

Wróć