Tatiana Przychodzka nowym Rzecznikiem Konsumentów

Od 27 lipca 2019 r. funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Koninie pełni Tatiana Przychodzka. Jan Kuźniacki, dotychczasowy rzecznik, przeszedł na emeryturę.

Pani Tatiana jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek prawo). Ponadto ukończyła również studia podyplomowe w zakresie podatków na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Nowa Miejska Rzecznik Konsumentów pracuje w Urzędzie Miejskim w Koninie od osiemnastu lat. Dotychczas zdobywała doświadczenie zawodowe w wydziale Podatków i Opłat, Wydziale Nieruchomości, a także Wydziale Obsługi Inwestora.

Rzecznik pracuje na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2018, poz. 798 z późn. zm.) i udziela mieszkańcom Konina:

  • bezpłatnego poradnictwa prawnego w sprawach związanych z ochroną praw i interesów konsumentów;
  • występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  • pomaga konsumentom przygotować stosowne pisma procesowe;
  • współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi;
  • prowadzi edukację konsumencką;
  • wykonuje inne zadania określone w odrębnych przepisach.

Siedziba Miejskiego Rzecznika Konsumentów: Urząd Miejski, 62-510 Konin, ul. Wojska Polskiego 2, pokój 109.

Kontakt: tel. 63 240 13 52, e-mail: rzecznik@konin.um.gov.pl.

Wróć