Tu urodziła się Zofia Urbanowska

Klub Turystyczny PTTK w Koninie w roku Zofii Urbanowskiej zaproponował 2 lutego 2019 roku spacer do związanych z pisarką miejsc w gminie Rzgów. W Domu Kultury im. Zofii Urbanowskiej w Kowalewku niemal 80 piechurów i 2 rowerzystów przyjęła dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie Dorota Eltman. Do leśniczówki, zbudowanej w miejscu rządcówki, w której mieszkali państwo Katarzyna i Wincenty Urbanowscy, zaprowadziły Paulina i Justyna, mieszkanki Kowalewka i uczennice Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku. Tu urodziła się Zofia Kamilla, stąd pojechała do chrztu w Sławsku.

Turyści przeszli przez Góry Osieckie (kulminacja 111,9 m n.p.m.) do Osieczy II, a potem skorzystali z gościny w świetlicy wiejskiej w Zarzewie. Zajmującą historię budowy świetlicy przedstawiła pani Janina Kuśmirek, była sołtys, a dalsze losy omówiła pani Irena Grochocińska, obecny sołtys wsi Zarzew i Józefowo. Gospodynie z Zarzewa i Józefowa przygotowały regionalny poczęstunek.

Najliczniejsze były reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie z Ewą Woźniak oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku pod opieką Małgorzaty Jankowskiej i Ewy Lewandowskiej. Linię SPACER MZK Konin obsłużył pan Piotr. Jedna osoba udała się pieszo 16 km z Zarzewa do Konina.

Wróć