Uczciliśmy 101. rocznicę niepodległości Ojczyzny

Tłumy koninian, przedstawiciele wszystkich środowisk i grup zawodowych, żołnierze Wojska Polskiego, młodzież szkolna i przedszkolaki uczestniczyli w uroczystych obchodach 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. 11 listopada poprzedziły ją jeszcze dwa ważne wydarzenia.

Uroczystości rocznicy Niepodległej rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego - twórcy i naczelnika państwa. W imieniu mieszkańców Konina złożył je prezydent miasta Piotr Korytkowski i przewodniczący RMK Tadeusz Wojdyński w towarzystwie samorządowców. Kwiaty złożyli także u stóp pomnika przedstawiciele parlamentu i wielu środowisk.

Następnie w towarzystwie asysty honorowej WP wszyscy przeszli do fary pw. św. Bartłomieja. Tu mszę św. - koncelebrowaną w intencji Ojczyzny - poprzedził koncert chóru Soli Deo z Parafii św. Maksymiliana pod dyrekcja Katarzyny Jaworskiej. Pieśni hymniczne i narodowe wspaniale wybrzmiały w historycznym wnętrzu świątyni.

Po koncercie, w asyście honorowej Wojska Polskiego WP rozpoczęła się msza, której przewodniczył ks. prał. Józef Wysocki, a uczestniczył w niej także pastor Waldemar Wunsz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętego Ducha. Homilie wygłosił ks. prał. dr Tomasz Michalski - proboszcz św. Bartłomieja.

Po Eucharystii jej uczestnicy udali się w kolumnie marszowej na Plac Wolności, pod tablicę z nazwiskami koninian, którzy  11 listopada 1918 zginęli od niemieckich kul: Kazimierz Piotrowski, Aleksander Nowicki, Józef Zyzniewski, Kazimierz Mosica, Jan Prymus, Kazimierz Pawlicki, Marianna Mikulska. Na placu stanęli w szyku asysta wojskowa WP, klasy mundurowe z ZS im. M. Kopernika i CKU im. S. Batorego, „Strzelec” i konińscy ułani. Furorę robili zuchy z KH ZHP im. Szarych Szeregów i mali strażacy z OSP Chorzeń.

Najważniejsze fakty dotyczące 11 listopada sprzed 101 lat w Polsce i Koninie, przypomniał Michał Wanjas, wicedyrektor III LO im. C.K. Norwida.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń regionalnych i resortowych. Odznakami Honorowymi „Za zasługi dla miasta Konina”  wyróżnieni zostali: Marek Cieślak – radny miasta Konina, Katarzyna Anna Juszczak – instruktor terapii uzależnień, Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów Szansa, Jan Kronowiecki – wiceprezes Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów Szansa, Mieczysław Torchała – komendant Straży Miejskiej, Anna Wysocka-Sobczak - dziennikarka, animatorka kultury, zakochana w Koninie i jego mieszkańcach, Irena Zięba - wieloletnia prezes Polskiego Związku Niewidomych Zarząd Koła Powiatowego w Koninie. Wręczyli je prezydent Konina Piotr Korytkowski i jego zastępca Witold Nowak.

Złotą Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych RP otrzymał Franciszek Olech – prezes Koła Miejskiego Związku Sybiraków.

Odznaką „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”, którą honorowane są osoby wspierające działalność kombatantów, otaczające ich życzliwością, opieką i ponad przeciętną pomocą udekorowany został Marek Zawidzki – sekretarz miasta Konina.

Medale 75-lecia LOK „Za zasługi” otrzymali: Witold Nowak –  zastępca prezydenta Konina, Kazimierz Pałasz – wieloletni prezydent Konina, działacz społeczny i Piotr Chojnacki -  honorowy prezes Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej.

Porcelanowy Krzyż „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy  Rezerwy LOK”  przyznano Aleksandrze Galor – członkini KŻR LOK Konin i Jerzemu Nowickiemu - oficerowi rezerwy WP, członkowi KŻR LOK.

Natomiast dowódca Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej rtm. Maciej Chojnacki, na ręce prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego, przekazał ułańską szablę, na pamiątkę objęcia przez prezydenta miasta honorowego patronatu nad szwadronem.

Konińskim uroczystościom 11 listopada od lat towarzyszy Apel Pamięci. Odczytał go mjr Artur Chlebowski, a asysta wojskowa z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oddała salwę honorową.

Po złożeniu kwiatów i zniczy u stóp tablicy przed trybuną honorową przemaszerowała defilada prowadzona przez mjr. rez. Jarosława Kubackiego, nauczyciela ZS im. M. Kopernika. Kolumnę marszową tworzyli: uczniowie Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika – dowódca Kacper Kubacki, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im S. Batorego – dowodził uczeń klasy policyjnej Paweł Solbert, a maszerowały klasy policyjne, bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji celno-skarbowej, Jednostka Strzelecka 4057 w Koninie, Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, na czele z sekcyjnym Krystianem Wysockim, poczty sztandarowe i Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej dowodzony przez rotmistrza Macieja Chojnackiego. Kolumnę, w której nie zabrakło przedszkolaków-strażaków z OSP Chorzeń zamykała orkiestra dęta ZE PAK SA KWB Konin pod dyrekcją Mirosław Pacześnego.

Warto odnotować jeszcze dwa fakty. Pierwszym, który 11 listopada 2019 roku złożył kwiaty pod tablicą upamiętniających pomordowanych koninian był Maciej Pawlicki, syn znanego aktora, zakochanego w Koninie, inicjatora budowy popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego - Szymona Pawlickiego. - Czynię to od lat, w ten sposób oddając hołd i pamięć 24-letniemu Kazimierzowi Pawlickiemu, który zginął przed 101 lat właśnie nieopodal tego miejsca - powiedział Maciej Pawlicki, nie kryjąc dumy i wzruszenia ze swojego przodka.

Natomiast w głównych uroczystościach związanych ze 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w Warszawie uczestniczyli harcerze konińskiego Hufca ZHP im. Szarych Szeregów.

Wróć