Uroczyście uczciliśmy 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miały niezwykle uroczysty charakter. 11 listopada, o godz. 11.00 rozpoczęła je ceremonia złożenia kwiatów pod popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego, stojącym przed konińskim ratuszem.

Kwiaty od mieszkańców naszego miasta złożyli: prezydent Konina Józef Nowicki, przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke, prezydent elekt Piotr Korytkowski oraz mjr rez. Bogdan Politowicz z Miejskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych.

O godzinie 11.30 w kościele pw. św. Bartłomieja rozpoczęła się msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. prał. Wojciech Kochański - prałat biskupi. Zebrani na mszy odśpiewali hymn Polski, włączając się w ten sposób w ogólnopolską akcję śpiewania naszej narodowej pieśni.

Po mszy Orkiestra Dęta KWB Konin, honorowa asysta Wojska Polskiego, klasy mundurowe, członkowie organizacji strzeleckich, harcerze i zuchy, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy naszego miasta przeszli na Wał Tarejwy, gdzie przy głazach upamiętniających śmierć o. Tarejwo złożono kwiaty i zapalono znicze. Odnowiony krzyż stojący w miejscu stracenia o. Tarejwo poświęcił ks. dr prał. Tomasz Michalski, a na nowy - liczący 12 m wysokości maszt - uczniowie „Kopernika” wciągnęli flagę państwową.

Stąd „Marsz dla Niepodległej” wyruszył na pl. Wolności, gdzie odbyły się główne uroczystości. Po wejściu na plac oddano hołd siedmiorgu mieszkańcom Konina, którzy od niemieckich kul polegli 11 listopada 1918 roku. Symbolizowali ich harcerze trzymający zapalone pochodnie.

Po wciągnięciu flagi państwowej przez poczet Wojska Polskiego i odegraniu hymnu Polski głos zabrał dr Krzysztof Wereszczyński - dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który przypomniał wydarzenia sprzed 100 lat.

Następnie na pl. Wolności pojawili się młodzi tancerze z Młodzieżowego Domu Kultury, którzy wspaniale przyjętą i nagrodzoną gromkimi brawami etiudą „Wolna, niepodległa” zaprezentowali bardzo ważną część naszej narodowej historii.

Uroczystości były także okazją do wręczenia odznaczeń. Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla miasta Konina”  wyróżnieni nią zostali: ks. Artur Krzyżanowski - proboszcz Parafii Bł. Jerzego Matulewicza, Marek Nuszkiewicz – rzeźbiarz, Bogdan Jaśkowiak – pracownik administracji, Grzegorz Szopa – nauczyciel I LO, Krzysztof Samsonowski – policjant, starszy dzielnicowy, Remigiusz Ładowski – zastępca przewodniczącego ZR NSZZ Solidarność, Marcin Karpiński – nauczyciel I LO, Mirosław Wojdak, Roman Tarnowski, Krzysztof Krakowski i Tomasz Łętowski - weterani oraz kpt. Łukasz Adamiak - z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Odznaczenia wręczyli prezydent Konina Józef Nowicki oraz przewodniczący RMK Wiesław Steinke.

Wręczono także odznaki jubileuszowe „Polska Niepodległa 1918-2018”, które otrzymali: Wacław Pikus, Błażej Zalewski, Jan Sznajder, Józef Karykowski, Piotr Chojnacki, Józef Nowicki, Sławomir Lorek, Wiesław Steinke, Marek Zawidzki, Czesław Botor oraz Krzysztof Pachciarz. Odznaczenia wręczyli weteran wojny w Iraku ppłk. rez. Jacek Liszewski oraz Kazimierz Samulczyk - prezes ZO Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Janisław Goiński uhonorowany został „Krzyżem 100 lat Związku Inwalidów Wojennych RP”, które to odznaczenie w jego imieniu odebrała bratanica Ewa.

Prezydent Konina Józef Nowicki i przewodniczący RMK Wiesław Steinke wręczyli także „Konińskie Legitymacje Weterana”, które otrzymali Mirosław Wojdak, Roman Tarnowski, Krzysztof Krakowski, Tomasz Łętowski oraz Adam Zasada.

Po zakończeniu ceremonii odznaczeń odbył się tradycyjny „Apel Pamięci”. Poprowadził go mjr Zbigniew Nizgorski - szef Sekcji Wychowawczej 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, a zakończyła go salwa honorowa, oddana przez asystę honorową Wojska Polskiego.

Po apelu przedstawiciele wszystkich środowisk oraz mieszkańcy Konina pod tablicą upamiętniającą ofiary sprzed 100 lat, przy której wartę honorową pełnili członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej II LO, złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów szkolnych, harcerzy i ułanów oraz pyszna wojskowa grochówka.

Wróć