UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na Trasie Bursztynowej

Od niedzieli, 3 marca br., zamknięta zostanie wschodnia nitka Trasy Bursztynowej (kierunek Stare Miasto-Konin) od wiaduktu nad ulicą Nadrzeczną do Ronda Miast Partnerskich. Zmiana organizacji ruchu będzie wprowadzona w godzinach wieczornych 2 marca. Na czas zamknięcia na zachodniej nitce Trasy Bursztynowej (kierunek Konin-Stare Miasto) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Długość odcinka dwukierunkowego to 1800m (od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną w kierunku ronda Miast Partnerskich). Wprowadzone zostanie tymczasowe oznakowanie pionowe, m.in ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Naprawa będzie trwała około 4 tygodni. Prosimy wszystkich kierowców o stosowanie się do znaków drogowych oraz zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wprowadzonych utrudnień.

Za niedogodności wynikające z wprowadzonych zmian w ruchu przepraszamy. Jest to jednak konieczne ze względu na wymianę kabla sprężającego o długości 130 m między podporami 5 i 7 w estakadzie wschodniej E5. Będą to prace polegające na demontażu kabla, odkuciu bloków kotwiących i wykonaniu nowych elementów oporowych, montażu konstrukcji stalowej elementów oporowych i dewiatorów, prace polegające na wierceniu otworów przejściowych przez poprzecznice żelbetowe, instalacji rur osłonowych nowego kabla sprężającego, montażu nowych splotów, wykonaniu sprężenia i iniekcji.

Równolegle będą odbywać się także prace związane z uzupełnieniem iniektu w obiektach na wschodniej nitce przeprawy. Nad wszystkim będzie czuwał inspektor nadzoru.

Wróć