W hołdzie powstańcom styczniowym

Złożeniem kwiatów i zniczy zakończył się w niedzielne popołudnie (19 stycznia) kolejny Rajd Śladami Powstania Styczniowego, zorganizowany przez konińskie PTTK. Do uczestników rajdu dołączyli na Wale Tarejwy, pod krzyżem i głazem upamiętniającym męczeńską śmierć kapelana powstania parlamentarzyści, samorządowcy i kombatanci oraz przedstawiciele organizacji i instytucji.

Zanim autobus MZK z napisem „Spacer” przyjechał na Wał na tyłach miejsca pamięci zapłonęło ognisko. Wiele osób skorzystało z jego ciepła i żywego ognia. O 14.00 w imieniu Prezydenta Konina powitał wszystkich Czesław Jacek Botor, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Koninie, przypominając symbolikę krzyża poświęconego pamięci powstańca o. Maksymiliana Tarejwo. Szerzej o historii związanej z tym narodowym zrywem sprzed 157 laty mówił Piotr Rybczyński, kierownik Archiwum Państwowego, prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina.

- Powstanie Styczniowe jest w tradycji i świadomości historycznej jednym z silniej pielęgnowanych – powiedział Piotr Rybczyński. - Nie znajduję innego wydarzenia sprzed 1918 roku, które by było obdarzone taką pamięcią.

Po jego wystąpieniu kwiaty i znicze złożyli Leszek Galemba – poseł na Sejm RP, zastępca prezydenta Konina Witold Nowak – w imieniu koninian, kombatanci i przedstawiciele różnych organizacji oraz turyści.

Po części oficjalnej na wszystkich czekał gorący posiłek.

Wróć