W „Koperniku” świętowali podchorążowie

Tradycyjnie w Dzień Podchorążego (29 listopada) w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika odbyła się uroczystość, w czasie której ślubowanie złożyli uczniowie pierwszych klas wojskowych.

Już po raz dziesiąty „Kopernikiem” zawładnęli podchorążowie - uczniowie klas mundurowych. Zanim do tego doszło w obecności liczne zebranych gości - m.in. posła Tomasza Nowaka i prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego, żołnierzy Wojska Polskiego, instytucji i firm naszego miasta i regionu, „pierwszaki” złożyły ślubowanie na sztandar szkoły. Ceremonie prowadzał mjr rez. Jarosław Kubacki, a rotę ślubowania odczytał Tomasz Kucharczyk - dyrektor szkoły.

Gratulacje i życzenia wytrwałości w nauce i służbie złożył prezydent Konina Piotr Korytkowski oraz przedstawiciele wielu środowisk. Prezydent Konina przekazał też na ręce rtm. Macieja Chojnackiego, dowódcy Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej, specjalne podziękowania w związku z objęciem przez ojca miasta honorowego patronatu nad ułanami.

Po tej oficjalnej części, zawierającej także wystąpienie Tomasza Kucharczyka - dyrektora „Kopernika”, w którym podsumował dokonania klas mundurowych w ostatnich latach, odbyła się uroczysta zmiana wart. Później była chwila dla rodziców, znajomych i „najbliższych sercu”.

Następnie na szkolny plac wmaszerował pododdział złożony z uczniów klas mundurowych, mistrzów Polski w musztrze. Pokaz ich umiejętności, stojący na najwyższym poziomie, zachwycił wszystkich obecnych na uroczystości.

Tradycyjnie też dyrektor Tomasz Kucharczyk wyróżniającym się nauczycielom i uczniom, oraz osobom wspierającym szkołę w różnorodnych działaniach, wręczył podziękowania i listy gratulacyjne. Wśród wyróżnionych znalazł się także przedstawiciel naszego portalu, którego przy fotografowaniu Dnia Podchorążego zastąpił z powodzeniem… prezydent Piotr Korytkowski.

Po defiladzie zaproszono wszystkich na - jak zawsze - smaczną i rozgrzewającą wojskową grochówkę.

Wróć