Warszawska przejezdna, wiadukt niebawem

Od kilku dni nie ma zakłóceń w przejeździe ulicą Warszawską. Czynne są pasy w obie strony. Na włączenie do ruchu czeka jeszcze nowy wiadukt na skrzyżowaniu z Europejską i Kolską.

W piątek (28 czerwca) odwiedziliśmy plac budowy, którym skrzyżowanie jest do oficjalnego otwarcia. Zastaliśmy kilku pracowników, którzy kończyli prace porządkowe i te związane z wywiezieniem na lawetach ciężkiego sprzętu. Skorzystaliśmy też z okazji, że na wiadukcie nie było jeszcze ruchu by pokazać nową inwestycję drogową z możliwie każdej strony.

Naszym zdaniem - jest na co popatrzeć, a nowy układ komunikacyjny na pewno przyczyni się do udrożnienia tego newralgicznego węzła komunikacyjnego we wschodniej części Konina. Z informacji uzyskanych w konińskim Zarządzie Dróg Miejskich wynika, że całość projektu realizowanego przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej przekazana zostanie do użytku do 15 lipca br.

Warto przypomnieć, że całkowity koszt projektu to 37 907 107,21 zł, z czego wysokość dofinansowania UE wynosi  31 773 068,59 zł. Zaś pełna nazwa projektu brzmi: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”, nr POIS.04.02.00-00-0005/16, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2: zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Wróć