Warsztaty dla młodych przedsiębiorców

W dniach 5 i 6 listopada w Konińskim Domu Kultury odbywają się zespołowe warsztaty ekonomiczne „Startup Shaker”, na których uczniowie konińskich szkół średnich pracują pod okiem trenerów oraz nauczycieli. Podczas warsztatów zespoły kreują pomysły, dopracowują koncepcję, tworzą persony swoich klientów i kanwę pomysłu biznesowego w tematyce „Konin – zielone miasto energii” za pomocą szablonu Business Model Canvas. Opracowują koncepcję produktów, przedstawiając je w formie sklepu internetowego. Praca nad modelem biznesowym trwa 2 dni.

21 listopada, podczas finału kampanii, przedstawiciele 8 szkół średnich zaprezentują pomysł na biznes, opracowany podczas warsztatów  „Startup Shaker”. Koncepcje biznesowe podczas finału oceniane będą przez trzech konińskich przedsiębiorców.

Podczas gali krótkie wystąpienie motywacyjne zaprezentuje prezes „START UP Academy” – Michał Misztal, a o muzyczną oprawę kampanii zadba koniński zespół „Kers”.

W kampanii udział biorą:

  • I liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
  • Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie
  • Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  • Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
  • Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica

Kampania informacyjno - promocyjna „Być przedsiębiorcą” organizowana jest w ramach  Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019.

Wróć