Wdrażamy Razem!

Jesienią ma być gotowa nowa strategia Konina. Dzisiaj w PWSZ odbył się drugi warsztat strategiczny, na którym opracowywaliśmy konkretne pomysły. W twórczym spotkaniu uczestniczyło około 100 osób z różnych środowisk. Byli m.in. aktywiści, seniorzy i młodzież, przedstawiciele instytucji kultury, sportu, oświaty, administracji publicznej, lokalnego biznesu.

Podzielony na 13 drużyn zespół uczestników doprecyzowywał koncepcję trzech filarów, na których opierać ma się dokument: Zielona Energia, Energia Ludzi i Zieleń w Mieście. Trzeba było określić dane ilościowe (jeśli np. mają powstać place zabaw – to ile i w jakim czasie), wskazać korzyści wynikające z wprowadzonych do strategii pomysłów. Pojawiły się więc m.in. takie koncepcje, jak: stworzenie 5 stref ciszy, promocja bezpłatnych badań profilaktycznych, z których w 2022 skorzysta co trzecia kobieta, tworzenie ogrodów, w których mieszkańcy będą siać warzywa, sadzić kwiaty, mapowanie miasta pod kątem tworzenia spójnych stref relaksu, sportu i kultury, likwidacja pieców węglowych, stworzenie pasaży pieszych na V Osiedlu, Starówce i Zatorzu czy rozwijanie standardów dostępności.

Po omówieniu wszystkich prezentacji Agnieszka Gołębiowska, kierowniczka Wydziału Strategii i Marketingu Miasta powiedziała: „na tej sali byli dziś właściwi ludzie”. Dodała, że teraz cały materiał będzie analizowany, opracowany pod względem treści i grafiki i jesienią będzie dostępny dla wszystkich.

Praca nad strategią, jak podkreśla Gołębiowska, przebiega na kilku etapach i uwzględnia włączanie lokalnej społeczności we współtworzenie. Odbywa się to różnymi kanałami. Każdy z mieszkańców ma możliwość skorzystać z najbardziej dogodnej dla siebie formy. Etapy prac wyglądają następująco:

  • 28 maja 2019 r. uruchomiona została podstrona www.konin.pl/strategia - strona dostępna 24h/dobę. Na podstronie w sposób ciągły przedstawiana jest nowa wizja miasta - Konin Zielone Miasto Energii oraz zbierane są pomysły na realizację jej trzech filarów
  • Miasto uruchomiło również wydarzenie na fanpage’u miasta Konin. I love it., gdzie można wpisywać swoje opinie, komentarze i pomysły
  • 1 czerwca odbyło się spotkanie z mieszkańcami w Parku Chopina podczas Zaczarowanego Dnia Dziecka. Zorganizowano happening, nasi pracownicy odbyli dziesiątki rozmów z mieszkańcami o nowej wizji, również przy tej okazji zbierając pomysły na jej realizację (w happeningu uczestniczyło 400 osób, zgłoszono 93 pomysły)
  • 18 czerwca odbył się warsztat kreatywny pt. „Kreujemy razem”, w którym uczestniczyło 130 osób
  • 5 września w PWSZ odbył się warsztat „Wdrażamy razem” z udziałem około 100 osób.

Zdjęcia: Anna Małkowicz

Wróć