Wielki bal w TPD

Już po raz 23. na wielkim balu karnawałowym spotkali się podopieczny i ich opiekunowie warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Konińskiego. W gościnnych progach auli PWSZ wspaniale bawiło się kilkaset osób. Gośćmi balu byli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zespól taneczny „Uśmiech” z Liśca Wielkiego. Bal otworzył Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina.

Jak przypomniała prezes TPD w Konińskiem - Krystyna Chowańska, bal jest pierwszą z imprez nieoficjalnie inaugurującą tegoroczne obchody 100-lecia Towarzystwa. – Chcemy wspólnie przeżyć atmosferę karnawału, właśnie tu, w tej auli z radością i pełną energią wytańczycie swoje emocje w towarzystwie przyjaciół – witały organizatorki Krystyna Chowańska, prezes TPD Konin oraz Krystyna Pokora, kierownik warsztatów TPD.

Jak każe tradycja - bal rozpoczął wielki polonez, który poprowadzili młodzi tancerze z „Uśmiechu”, i który poprzedzony został wystrzałem konfetti w wykonaniu posła Tomasza Nowaka, zastępcy prezydenta Konina Witolda Nowaka oraz sekretarza konińskiego starostwa Mirosława Kruszyńskiego.

Później przez kilka godzin parkiet należał do tancerzy, którzy w karnawałowej atmosferze czuli się znakomicie.

Wróć