Wspólnie o przyszłości regionu

6 listopada w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. odbyło się spotkanie pomiędzy Prezydentem Miasta Konina a władzami ZE PAK S.A. i Kopalni Węgla Brunatnego Konin i Adamów S.A.

Spotkanie miało na celu omówienie i przygotowanie wspólnego planu działania związanego z transformacją gospodarczą odbywającą się Regionie Konińskim. Ustalono powołanie grupy roboczej, w skład której wejdą przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Koninie oraz reprezentanci Elektrowni i Kopalni. Zespół roboczy rozpocznie pracę od stycznia 2020 roku. Jego zadaniem będzie wypracowanie najbezpieczniejszych i najlepszych rozwiązań związanych z przeprowadzeniem rozpoczętego już procesu transformacji gospodarczej w Regionie Konińskim, który potrwa przez najbliższe lata.

Wróć