Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Konina położonych w Koninie obręb Przydziałki, Pawłówek, Łężyn przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wróć