Wykaz nieruchomości w obrębie Czarków, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz użyczenie w obrębach Glinka, Starówka, Nowy Dwór, Czarków, Osada

Wróć