Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Konina przeznaczonych do sprzedaży głównemu najemcy

Wróć