Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Konina, przeznaczonych do sprzedaży głównemu najemcy

Wróć