Wykazy nieruchomości położonych w obrębach Chorzeń, Starówka, Glinka i Maliniec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wróć