Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: ,,Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Lp.

Zadanie

Wykonawca zadania

Liczba punktów

Kwota przyznanej dotacji

1.

„Kastracja i leczenie kotów wolno żyjących” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie

79

90.000,00 zł

 

Wróć