Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: ,,Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami” w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Lp.

Zadanie

Wykonawca zadania

Liczba punktów

Kwota przyznanej dotacji

1.

"Pomoc i opieka nad bezdomnymi zwierzętami" w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie

80

70.000,00 zł

 

Wróć