Zakończenie I Kadencji Rady Seniorów Miasta Konina

W poniedziałek, 10 czerwca w konińskim ratuszu odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Seniorów Miasta Konina, połączone z uroczystym zakończeniem I kadencji rady (lata 2015-2019).

Za pełną zaangażowania pracę dla dobra starszego pokolenia mieszkańców Konina członkowie Rady Seniorów otrzymali podziękowania od Przewodniczącego Rady Miasta Wiesława Steinke oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Witolda Nowaka. Szczególne podziękowania skierowane zostały do Przewodniczącej Rady - Marii Serafin, za zaangażowanie oraz kreatywność, która przyczyniła się do wysokiej skuteczności działania Rady.

Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Konina Maria Serafin wręczyła także podziękowania przedstawicielom instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań Rady oraz tworzenie klimatu sprzyjającego życzliwemu postrzeganiu starszych mieszkańców miasta.

Członkowie Rady Seniorów I Kadencji dziękują za cztery lata owocnej współpracy i mają nadzieję, że zebrana przez nich wiedza oraz doświadczenie przyczynią się do dalszych osiągnięć w kolejnej, drugiej kadencji.

Wróć