Zapraszamy na szkolenie „Budowanie wizerunku firmy na rynku”

Prezydent Miasta Konina zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników na bezpłatne szkolenie pn. „Budowanie wizerunku firmy na rynku”.

Termin i miejsce szkolenia: 13 listopada 2018 r., w godz. 9.00 – 15.30, Sala Sesyjna w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6, Konin.

Zakres tematyczny szkolenia

Moduł 1 – Wizerunek firmy.

  1. Czym jest wizerunek firmy i jak wpływa na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne firmy.
  2. Elementy składowe wizerunku firmy.
  3. Znaczenie wizerunku firmy dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Moduł 2 – Budowanie wizerunku firmy.

  1. Co to jest strategia wizerunkowa.
  2. Proces budowania strategii wizerunkowej (od analizy zasobów do pomiaru efektów).
  3. Narzędzia wykorzystywane do budowania wizerunku firmy na rynku.
  4. Promowanie wizerunku firmy wśród klientów, pracowników, dostawców.

Moduł 3 – Warsztaty.

Autoprezentacja „kluczowych osób” w firmie jako element budowania wizerunku firmy na rynku (cechy, postawy, zachowania).

Szkolenie zrealizowane będzie przez firmę ATTESTOR SC z siedzibą we Wrocławiu.

Prowadzące: Pani Ewa Kuzielek-Sekścińska: doradca personalny, mediator, posiadająca wieloletnie doświadczenie w tworzeniu programów restrukturyzacji firm oraz Pani Ewa Suchożebrska: coach, doradca z zakresu zarządzania i rozwoju biznesu, odpowiedzialna za koordynację wielu projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zgłoszenia na szkolenie prowadzone telefonicznie pod numerem +48 63 240 11 61, 240 12 79 lub pocztą e-mail: izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl lub marlena.tulejko-nozewska@konin.um.gov.pl w terminie do 6 listopada 2018 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie organizowane w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019.

Wróć