Zielona energia dla Konina

19 projektów jest na liście przedsięwzięć zaplanowanych w ramach klastra „Zielona Energia Konin”.  To m.in. budowa instalacji fotowoltaicznych, ciepłowni geotermalnej czy biogazowni odpadów zielonych i kuchennych.  To za to przedsięwzięcie nasze miasto otrzymało od Ministerstwa Energii, pod koniec ubiegłego roku, certyfikat z wyróżnieniem. Został on przyznany Koninowi za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej.

Na spotkaniu  w Urzędzie Miejskim, które odbyło się 10 stycznia br., władze miasta oraz prezesi spółek tworzących klaster analizowali poszczególne projekty i omawiali stopień ich przygotowania. W przypadku ciepłowni dokumentacja jest niemal gotowa. Brakuje tylko decyzji  środowiskowych, które są niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego o dotację. Te decyzje mają być gotowe do końca lutego. Koszt budowy ciepłowni to około 40 milionów złotych.

Uczestnicy spotkania rozważali też możliwości prawne dotyczące rozszerzenia klastra o dodatkowych partnerów, np. o sąsiednie gminy.

Założycielami klastra są: Miasto Konin, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (koordynator projektu), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu w Warszawie.

Wróć