Znamy Recytatora Jesieni 2019

Podczas Jesiennych Spotkań z Prozą poznaliśmy Recytatora Jesieni 2019. W kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej tytuł ten zdobyły Florentyna Witkowska i Klara Matczak ze Szkoły Podstawowej nr 8; w kategorii klas 7-8 tytuł ten przypadł Arecie Pawlickiej ze Szkoły Podstawowej nr 9, zaś w kategorii szkół ponadpodstawowych najlepsza okazała się Michalina Prządka z II LO reprezentująca Młodzieżowy Dom Kultury.

Zmagania o tytuł Recytatora Jesieni odbywają się w MDK od 19 lat i składają się z rywalizacji w dwu konkursach: recytacji poezji (25 października) i recytacji prozy (27 listopada). Po zsumowaniu wyników obu konkursów rozdane zostają tytuły Recytatora Jesieni oraz wyróżnienia. Dla laureatów są tez nagrody książkowe ufundowane  przez Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie. Wśród wyróżnionych znaleźli się: w kategorii klas 4-6 - Wiktor Szałek (SP 3), Hanna Karolczuk (SP 4), Anastazja Fałek (SP 1), Inga Olejniczak (SP 3), Maja Makowska (SP 3); w kategorii klas 7-8:  Wiktoria Wielińska SP 15), Piotr Kras (SP 1),  Ewa Szczepankiewicz (SP 3), Małgorzata Klimaszewska (SP 1); w kategorii szkół ponadpodstawowych: Weronika Roszak, Julia Kuźnik, Marta Hoderna (wszystkie z II LO), Bartosz Pietrzak (III LO).

Jak już wspominaliśmy konkurs o tytuł Recytatora Jesieni składał się z dwu części. W środowe przedpołudnie recytatorzy mierzyli się z prezentacja prozy. Na scenie MDK wystąpiło 31 uczniów z konińskich szkół podstawowych (nr 1, 3, 4, 8, 9, 11 i 15) oraz ponadpodstawowych (konińskie II i III LO, Zespół Szkół CKU oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Żychlina). Poniżej prezentujemy wyniki konkursu.

W kategorii klas 4-6 równorzędne pierwsze miejsce jury przyznało Florentynie Witkowskiej Klarze Matczak  - obie ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Koninie. Na drugim miejscu znalazł się Wiktor Szałek z „trójki”. Miejsca trzeciego nie przyznano, zaś na czwartym uplasowała się Nina Gajewska (SP 11). Miejsce piąte przyznano Hannie Karolczuk (SP 4) oraz Indze Olejniczak, Mai Makowskiej i Amelii Nowak (wszystkie z SP 3).Na miejscu szóstym znalazła się Zuzanna Kowalczyk (SP 3). W tej kategorii poziom konkursu należy uznać za dość wysoki i wyrównany.

W kategorii klas 7-8 były również dwa równorzędne pierwsze miejsca, które zdobyły Areta Pawlicka ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie i Wiktoria Wielińska ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie. Miejsca drugiego nie przyznano, a na trzecim znalazła się Ewa Szczepankiewicz (SP 3). Nie przyznano również miejsca czwartego, piaty był Piotr Kras (SP1). A na miejscu szóstym znalazły się Małgorzata Klimaszewska (SP 1) i Natalia Radke (SP 11). Poziom prezentacji w tej kategorii był dość zróżnicowany.

Wreszcie kategoria szkół ponadpodstawowych. Tu najlepsza okazała się reprezentantka konińskiego MDK – Michalina Prządka. Miejsce drugie Jury przyznało Weronice Roszak z II LO w Koninie, zaś trzecie Bartoszowi Pietrzakowi z III LO w Koninie. Na czwartym miejscu znalazła się Roksana Kranc (CKU), na piątym Żaneta Hermes (również CKU), a na szóstym Weronika Pilarska z III LO w Koninie.

I tak kończy się recytatorska jesień. Ale już wczesną wiosną Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie zaprosi miłośników sztuki żywego słowa na kolejne konkursy.

Wróć