Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.


Niejasna przyszłość ZE PAK i KWB

W poniedziałek 8 marca na temat przyszłości konińskiego sektora paliwowo-energetycznego i bieżącej sytuacji w ZE PAK S.A. dyskutowali w Koninie parlamentarzyści ziemi konińskiej, Wicewojewoda Wielkopolski, Prezydent Miasta Konina, Starosta Powiatu Konińskiego oraz przedstawiciele zarządów KWB Konin i Adamów i ZE PAK, a także związków zawodowych.

Uczestnicy spotkania wyrazili swoje obawy co do dalszego funkcjonowania dwóch największych w regionie konińskim zakładów pracy: kopalni i elektrowni. Z oburzeniem odnieśli się do listu Elektrimu skierowanego do Ministra Skarbu Państwa, w którym to firma za powstałe kłopoty obarczyła Związki Zawodowe.

"...w ostatnim okresie otrzymujemy szereg informacji o działaniach związków zawodowych działających przy ZE PAK S.A. i ich liderów, a także niektórych członków rady nadzorczej ZE PAK, które za sprawą wystąpień i oświadczeń i publikacji podawanych do publicznej wiadomości wprowadzają niepokój i podważają wiarygodność podejmowanych przez Elektrim działań. Działania te w ocenie Elektrimu poważnie zagrażają procesowi pozyskania finansowani dla inwestycji i mogą spowodować jego fiasko..."

Zdaniem zebranych to właśnie Elektrim S.A. jako inwestor strategiczny ponosi wyłączną odpowiedzialność za obecną sytuację PAK-u.

"Z niepokojem obserwujemy bezradność głównych akcjonariuszy: Elektrimu i Skarbu Państwa na problemy związane z realizacją inwestycji Pątnowa II i przyszłością sektora paliwowo - energetycznmego dla regionu. Popieramy działania Związków Zawodowych w ZE PAK" - powiedział podczas spotkania Kazimierz Pałasz, prezydent Konina.

Na zakończenie rozmów uczestnicy spotkania przyjęli stanowisko w powyższej sprawie. Czytamy w nim:

Konin. dn. 8.03.2004 r.

STANOWISKOW dniu 8.03.2004 r. odbyło się spotkanie związane z sytuacją w ZE PAK S.A. oraz wpływem tej sytuacji na region konińsko-turkowski. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści ziemi konińskiej, Wojewoda Wielkopolski, Starosta Powiatu Konińskiego, Prezydent Miasta Konina, przedstawiciele zarządów Kopalń Konin i Adamów oraz ZE PAK S.A. W spotkaniu również wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych szczebla zakładowego i ponadzakładowego wymienionych spółek.

Omówiono bieżącą sytuację wraz z zagrożeniami dla Spółek regionu. Przeanalizowano dotychczasowe działania parlamentarzystów, Zarządów Związków Zawodowych spółek i ponadzakładowych organizacji związkowych.

Szczególne oburzenie spowodowało wystąpienie Elektrimu S.A. do MSP z kopia do organizacji Związków Zawodowych obciążające kłopotami związanymi z zamknięciem finansowania inwestycji Pątnów II Związki Zawodowe funkcjonujące w Spółkach. Jednocześnie Elektrim wysuwa groźby wystąpienia na drogę prawną przeciw ww organizacjom.

Zdaniem zebranych Skarbowi Państwa przysługują roszczenia o naprawianie szkody z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Prywatyzacyjnej i to właśnie Elektrim S.A. jako inwestor strategiczny ponosi wyłączną odpowiedzialność za obecną sytuację PAK-u.

Zebrani uważają, iż w przypadku braku w najbliższym czasie rozwiązań pozwalających na realizację gwarantowanej inwestycji Pątnów II i planowanych inwestycji Pątnowa I, podejmą dalsze działania w celu zapewnienia miejsc pracy w naszym regionie.

Wróć