Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 listopada 2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych w Koninie - w zakresie działki nr 338/11”

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) – zwanej dalej „ustawą”-  zawiadamiam, że dnia 8 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 1 (znak: UA.67401.1.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych w Koninie - w zakresie działki nr 338/11”.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A (tel. 63 24 01 270). Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej: www.konin.pl w zakładce Komunikaty Urzędu Miejskiego oraz BIP.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Urzędzie Miejskim w Koninie, na stronie internetowej, w BIP Urzędu Miejskiego w Koninie, a także w prasie lokalnej.

Z up. Prezydenta Miasta Konina
Sławomir Lorek
Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (pdf)

Wróć