Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.


Wszczęcie postępowania - decyzja zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości położonych w Koninie obręb Gosławice ozn. nr działek 44 i 538, celem wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Plewiska-Konin

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ w związku z art. 115 ust. 3, 124a ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm./ zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w trybie art. 124b  ww. ustawy z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej przy ul. Warszawskiej 165, w przedmiocie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości położonych w Koninie obręb Gosławice ozn. nr działek 44 i 538, celem wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Plewiska-Konin. Przedmiotowe nieruchomości posiadają nieuregulowany stan prawny. 

Niniejsze postępowanie wszczyna się po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na zgłoszenie się osób, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 73 §1 k.p.a., stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów oraz do zapoznania się z aktami sprawy i zgłoszenia wniosków lub uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony i ich przedstawiciele oraz pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wróć