Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.


Zapraszamy na szkolenie „Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie”

Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO? Jak, kiedy i w jakich sytuacjach  „przetwarzamy dane osobowe”? Jak dostosować politykę bezpieczeństwa do RODO? Jaka jest odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań będzie można usłyszeć podczas bezpłatnego szkolenia z ochrony danych osobowych.

Szkolenie odbędzie się 5 lipca 2018 roku w Sali Sesyjnej w Ratuszu przy ulicy Wiosny Ludów 6, w godzinach 08:30–16:00.

Szkolenie skierowane jest głównie dla przedsiębiorców i ich pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w firmie. Szkolenie będzie obejmowało następujący zakres tematyczny:

Źródła prawa.

 • Ustawa o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 • Czego należy się spodziewać po wejściu w życie RODO? – reforma ochrony danych osobowych.

Podstawowe pojęcia i informacje.

 • Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO.
 • Dane osobowe – tzw. zwykłe, tzw. sensytywne, w tym biometryczne.
 • Zbiory danych osobowych – jak je rozróżniać, jak kwalifikować w kontekście RODO.
 • W jakich sytuacjach „przetwarzamy dane osobowe"?

Obowiązki administratora danych.

 • Administrator danych, procesor i osoba upoważniona do przetwarzania danych – role w procesie przetwarzania danych osobowych, a zmiany z RODO.
 • Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych – ustawa krajowa oraz RODO.
 • Kiedy administrator danych może udostępnić dane osobowe zebrane przed wejściem RODO w życie?
 • Obowiązek zgłoszenia zbiorów danych w GIODO po wejściu w życie RODO.
 • Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin).
 • Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nałożony przez RODO.
 • Obowiązek uwzględniania ochrony danych już w fazie projektowania.
 • Domyślne ustawienia prywatności, tj. nowe zasady RODO: „privacy by design" oraz „privacy by default".
 • Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji a Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer).

 • Kiedy będziemy mieli obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?
 • Zadania, Status i kompetencje Inspektora Ochrony Danych w RODO oraz w opinii Grupy Roboczej art. 29.

Zasady przetwarzania danych osobowych.

 • Zasada legalności – praktyczne aspekty kryteriów prawnych.
 • Zasada celowości w przetwarzaniu danych osobowych.
 • Zasada adekwatności zbieranych danych.
 • Zasada poprawności merytorycznej i jej oceny.
 • Zasada ograniczonego czasu i możliwe optymalizacje.

Prawa jednostki w RODO.

 • Prawo do sprzeciwu i przeniesienia danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Wnoszenie skarg.
 • Prawo do odszkodowania.
 • Profilowanie.
 • Korzystanie z punktu kontaktowego.
 • Pomoc organizacji pozarządowych i zagrożenia z tym związane, w kontekście masowych pozwów z zakresu tzw. klauzul niedozwolonych (w regulaminach stron internetowych).

Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 • Jak dostosować politykę bezpieczeństwa do RODO?
 • Instrukcja zarządzania systemem Informatycznym po wejściu w życie RODO.
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym: obowiązki podmiotu przetwarzającego dane, a nowe zasady „privacy by design” oraz „privacy by default”
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO.
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 • Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych wymogów RODO.
 • Obecna dokumentacja w perspektywie nowych wymogów RODO.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych – przykładowe aspekty praktyczne w kontekście RODO.

 • Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych.
 • Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Zabezpieczenie danych – aspekt organizacyjny.
 • Zabezpieczenie danych – fizyczne i informatyczne.

Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych osobowych – zmiany po RODO.

Podsumowanie i dyskusja.

Szkolenie zrealizowane będzie przez Instytut Odpowiedzialnego Biznesu z siedzibą w Poznaniu.

Prowadzący: Agnieszka Chmielewska, prelegent szkoleń wewnętrznych z ochrony danych osobowych, ekspert ds. ochrony danych osobowych Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu, autorka licznych polityk bezpieczeństwa, tworzonych z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki branży medycznej i energetycznej, praktyk.

Zgłoszenia na szkolenie prowadzone są telefonicznie pod numerem +48 63 240 12 81 lub pocztą e–mail: dorota.czerniejewska@konin.um.gov.pl, izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl w terminie do 29 czerwca 2018 roku.

Szkolenie organizowane w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017–2019.

Wróć