Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.


Zawiadomienie wszczęciu postępowania - wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości położonej w Koninie obręb Gosławice ozn. nr działki 555/1

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/ w związku z art. 115 ust. 3, 124a ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm./ zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w trybie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018, poz. 121 ze zm./z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej przy ul. Warszawskiej 165, działających przez pełnomocnika Damiana Lewczuka, w przedmiocie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości położonej w Koninie obręb Gosławice ozn. nr działki 555/1, celem wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Plewiska-Konin. Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny po zmarłym Stanisławie Łętowskim.

Niniejsze postępowanie wszczyna się po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na zgłoszenie się osób, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 73 §1 k.p.a., stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów oraz do zapoznania się z aktami sprawy i zgłoszenia wniosków lub uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony i ich przedstawiciele oraz pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wróć