Konkurs o Statuetkę „Złotego Konia” 2020

Konkurs o Statuetkę „Złotego Konia”, został ustanowiony przez Prezydenta Miasta Konina dla podmiotów gospodarczych Miasta Konina. Stanowi uznanie za wkład jaki wnoszą oni w unowocześnienie i rozwój gospodarki Konina oraz budowanie pozytywnego obrazu miasta i regionu. Nagroda ma na celu prezentację i promocję najlepszych podmiotów gospodarczych w naszym mieście.

W 2020 roku odbędzie się XXIII edycja konkursu o Statuetkę „Złotego Konia”. Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  • Firma Wspierająca Lokalną Społeczność,
  • Eko-Firma,
  • Nowy Przedsiębiorca,
  • Firma Roku.

Konkurs o Statuetkę „Złotego Konia” przeprowadzony zostanie w następującej formule:

Kandydatury mogą być zgłaszane przez inne podmioty gospodarcze oraz członków kapituły do 3 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie lub elektronicznie - skan wniosku zawierający niezbędne podpisy w formacie jpg lub pdf należy przesłać na adres e-mail: mariusz.piotrowski@konin.um.gov.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatur przeprowadzona zostanie ocena zgłoszonych kandydatur pod względem poprawności formalnej oraz zasadności nominacji. Zestawienie kandydatur przedłożone zostanie Kapitule Konkursu.

Powołani przez Prezydenta Miasta Konina członkowie Kapituły w głosowaniu nominują w każdej z kategorii po 3 firmy.

Prezydent Miasta Konina spośród 3 nominowanych firm w każdej z kategorii dokona wyboru laureatów.

Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. podczas Gali Biznesu w Konińskim Domu Kultury.

Przed zgłoszeniem kandydatur uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.