Konsultacje społeczne

Publiczne konsultacje dotyczące KBO - 23 października - 25 listopada 2019 r. [AKTUALIZACJA]Publiczne konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - 30 października - 15 listopada 2019 r. [AKTUALIZACJA]#WeźSięZaZieleń - 21 września - 31 października 2019 r.