Konsultacje społeczneKonsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz a mieszkańcami, mający na celu zebranie opinii i uwag mieszkańców i w oparciu o nie podjęcia przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

W mieście Koninie dokumentami regulującymi kwestie konsultacji społecznych jest Uchwała Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIkad_szczegoly&kadencja=6&id=395 oraz Uchwała Nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=158.