Koordynator ds. dostępności

To zupełnie nowe stanowisko w strukturze administracyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie i jedno z niewielu w Polsce. Koordynator ds. dostępności zajmuje się między innymi:

  • opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością,
  • oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi Standardami i Wytycznymi,
  • szczegółową oceną rozwiązań technicznych stosowanych tak w przestrzeni publicznej, jak i we wnętrzach obiektów,
  • oceną dostępności m.in. obiektów, ulic, placów, parkingów, terenów zielonych,
  • wskazywaniem do stosowania autorskich rozwiązań Standardów oraz Wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności,
  • współpracą z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Radą Seniorów Miasta Konina, środowiskami osób z niepełnosprawnościami (fundacje, stowarzyszenia),
  • współpracą z inwestorami, konsultacjami i pomocą we wdrażaniu Standardów i Wytycznych w projektach realizowanych na terenach Konina,
  • długofalowym projektem etapowego dostosowania miasta do obowiązujących norm projektowania uniwersalnego (tzw. mapa drogowa).

Kontakt

Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie
ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin
godziny otwarcia: 7.30 - 15.30

Tomasz Gilewski
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Koninie
tel. 63 240 10 28
e-mail: tomasz.gilewski@konin.um.gov.pl