Ważne telefony

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

adres: Stanisława Staszica 16, 62-500 Konin
tel. 63 243 90 52
e-mail: psse.konin@pis.gov.pl
strona internetowa: www.psse-konin.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie

adres: 3 Maja 21, 62-500 Konin
tel. 63 24 01 014, 63 24 01 215
e-mail: pawel.figurski@konin.um.gov.pl,
e-mail: wzk@konin.um.gov.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

adres: Szpitalna 45, 62-504 Konin
tel. 63 240 40 00
e-mail: szpital@szpital-konin.pl
strona internetowa: www.szpital-konin.pl

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie

adres: Sosnowa 12, 62-500 Konin
tel. 63 243 18 66
e-mail: m.poradniapp@wp.pl
strona internetowa: www.mpppk.pl