KoSIT - Koniński System Informacji o Terenie

Oddajemy do Państwa dyspozycji interaktywny plan Miasta Konina. Plan ten jest początkiem, budowanego z inicjatywy i pod nadzorem pracowników Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie, Konińskiego Systemu Informacji o Terenie (KoSIT).

Dane widoczne na mapie pobierane są z serwera - hurtowni danych, opartej na wybranych materiałach pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz Urzędu Miejskiego w Koninie. Dane mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Prezentowany w naszym serwisie plan ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Urząd Miejski w Konine nie będzie ponosił odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Dane przestrzenne planu zorganizowane są w tzw. warstwy (np. punkty adresowe, budynki, działki, szkoły, obiekty administracji publicznej, strefa płatnego parkowania, ortofotomapa cyfrowa itd.), które można wg uznania wyświetlać i gasić. Wśród udostępnionych funkcji są m.in. narzędzia pomiarów, wyszukiwarka adresów, ulic.

Poza materiałami niezmiennymi lub wolnozmiennymi (np. warstwa Administracja i Urzędy, Wybory) dane na mapie są odświeżane w cyklach tygodniowych (np. warstwa Budynki, warstwa działki).

Do przygotowania i wyświetlania planu Miasta Konina użyto oprogramowania MapGuideTM firmy Autodesk®. Aby pierwszy raz uzyskać dostęp do planu koniecznie trzeba pobrać i zainstalować darmowy składnik tego oprogramowania, tzw. wtyczkę.

Wymagany jest system Windows i przeglądarka Internet Explorer wersja 32-bitowa. Wtyczka dla Windows i przeglądarki Internet Explorer: MGControl65.exe (2,79MB)

Dla systemu Windows i przeglądarek Netscape, Mozilla, Opera i Firefox.

Wszyscy użytkownicy Internetu, którzy chcą korzystać z map internetowych opartych na technologii MapGuide firmy AutoDesk, przy pomocy innych przeglądarek tzn. Netskape, Mozilla, Opera, Firefox, będą musieli pobrać spakowaną bibliotekę npmapv32.zip (1,27 MB), rozpakować plik npmapv32.zip (używając np. programu 7zip) - powstanie plik npmapv32.dll, który należy skopiować do katalogu "plugins" używanej przeglądarki, tzn. (jeżeli przeglądarka została zainstalowana w katalogu domyślnym na dysku C) np.:

C:\Program Files\Netscape\plugins
C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\plugins
C:\Program Files\Opera\Plugins
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins

Zamiarem naszym jest dostarczanie poprzez ten serwis kolejnych zbiorów danych, które zgodnie z obowiązującym prawem będziemy mogli udostępniać.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie wszystkiego, co wydaje się niedoskonałością danych lub błędem, a także zgłaszanie propozycji rozszerzeń związanych z informacjami umieszczanymi na planie.