Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Mapa zasobów dla NGO

Mapa zasobów jest aktualnym źródłem informacji dotyczących komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz zespołów doradczych współpracujących i reprezentujących sektor pozarządowy w Koninie.

Wydział Spraw Obywatelskich, Pl. Wolności 4-6, 62-500 Konin

kontakt: Alina Tomczak
tel. 63 2401 259
e-mail: alina.tomczak@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 6
dostępność: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Rejestracja stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych
 • Prowadzenie ewidencji: uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, stowarzyszeń rejestrowych stowarzyszeń zwykłych i fundacji
 • Opiniowanie statutów
 • Korespondencja z Krajowym Rejestrem Sądowym
 • Nadzór nad stowarzyszeniami pod względem prawnym oraz zgodności z podstawowymi postanowieniami statutu

kontakt: Adam Krysiak
tel. 63 2401 259
e-mail: adam.krysiak@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 6
dostępność: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej
 • Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniu publicznymCentrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin

kontakt: Bartosz Jędrzejczak
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych
tel. 63 2401 284
tel. kom. 500 534 349
e-mail: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 1
dostępność: poniedziałek- piątek 7:30-15:30

kontakt: Iwona Koralewska
tel. 63 2401 028
e-mail: iwona.koralewska@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 2
dostępność: poniedziałek- piątek 7:30-15:30

kontakt: Maria Cybulska
tel. 63 2401 284
e-mail: maria.cybulska@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 1
dostępność: poniedziałek- piątek 7:30-15:30

kontakt: Marek Kowalczykiewicz
tel. 63 2401028
e-mail: marek.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 2
dostępność: poniedziałek- piątek 7:30-15:30

Wydział zajmuje się:

 • Obsługa Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
 • Program współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Monitorowanie i doskonalenie współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Koordynowanie współpracy komórek i jednostek organizacyjnych Miasta z organizacjami pozarządowymi
 • Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koninie
 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 • Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Kontrola realizacji, efektywności i rzetelności wykonania zadań zleconych oraz prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych w formie dotacji
 • Obsługa funduszu wkładów własnych dla konińskich organizacji pozarządowych
 • Wsparcie systemu projektowania dostępnegoWydział Spraw Społecznych, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin

kontakt: Jacek Czajka
tel. 63 2401 228
e-mail: jacek.czajka@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 216
dostępność: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, profilaktyki i przemocy
 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: profilaktyka uzależnień i narkomania
 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

kontakt: Elżbieta Masztalerz
tel. 63 2401 214
e-mail: elzbieta.masztalerz@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 217
dostępność poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Kontrola realizacji, efektywności  i rzetelności wykonania zadań zleconych
 • Kontrola finansowa  prawidłowości wykorzystania dotacjiBiuro Prezydenta, Pl. Wolności 1, 62-500 Konin

kontakt: Aleksandra Wolska
tel. 63 2401 266
e-mail: aleksandra.wolska@konin.um.gov.pl
numer pokoju 206
dostępność: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany zagranicznej

kontakt: Agnieszka Muszyńska
tel. 63 2401 266
e-mail: agnieszka.muszynska@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 206
dostępność: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany zagranicznejWydział Gospodarki Komunalnej, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin

kontakt: Karolina Żabińska
tel. 63 2401 674
email: karolina.zabinska@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 206
dostępność: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • Kontrola realizacji, efektywności i rzetelności wykonania zadań zleconych oraz prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych w formie dotacjiWydział Kultury, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin

kontakt: Magdalena Dudziak
tel. 63 2401 358
e-mail: magdalena.dudziak@konin.um.gov.pl
numer pokoju 316
dostępność: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Konina, wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych

kontakt: Joanna Kowalczykiewicz
tel. 63 2401 365
e-mail: joanna.kowalczykiewicz@konin.um.gov.pl
numer pokoju 314
dostępność: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Konina, wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych

kontakt: Ewa Adamska
tel. 63 2401 358
e-mail: ewa.adamska@konin.um.gov.pl
numer pokoju: 316
dostępność: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

 • Kontrola realizacji, efektywności i rzetelności wykonania zadań zleconych oraz prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych w formie dotacjiWydział Sportu i Turystyki, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin

kontakt: Zbigniew Iciaszek
tel. 63 2401341
e-mail: zbigniew.iciaszek@konin.um.gov.pl
numer pokoju 302
dostępność: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

kontakt: Małgorzata Okupniarek
tel. 63 2401341
e-mail: malgorzta.okupniarek@konin.um.gov.pl
numer pokoju 302
dostępność: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

kontakt: Andrzej Łącki
tel. 63 24011164
e-mail: andrzej.lacki@konin.um.gov.pl
numer pokoju 317
dostępność: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych  i turystycznych dla mieszkańców Konina  oraz  szkolenia uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu
 • Kontrola realizacji, efektywności i rzetelności wykonania zadań zleconych oraz prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych w formie dotacji
 • Wsparcie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i turystykiKonińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin

kontakt: Ewa Jeżak
Przewodniczący KRDzPP
e-mail: rada.pozytku.publicznego@gmail.com

kontakt: Maria Cybulska
Członek KRDzPP
tel. 63 2401 228
e-mail: maria.cybulska@konin.um.gov.pl
dostępność: poniedziałek-piątek 7:30 - 15:30

kontakt: Zuzanna Janaszek - Maciaszek
Członek KRDzPP
tel. 63 211 22 19
e-mail: zuzanna@podajdalej.lm.pl

Posiedzenia KRDPP w każdy drugi czwartek miesiąca w siedzibie COP’u (Konin, ul. 3 Maja 1-3) o godz. 16:00 (nie dotyczy miesięcy wakacyjnych) - zapraszamy zainteresowanych.

Organ konsultacyjno-opiniodawczy, mający na celu kreowanie współpracy samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego