Młodzieżowa Rada Miasta

files/mlodziezowa_rada_miasta/mlodziezowa_rada_miasta.jpg

O nas

Rada Miasta Konina Uchwałą Nr 241  z 27 lutego 2008r. powołała Młodzieżową Radę Miasta Konina. Rada jest reprezentacją młodzieży – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych miasta Konin.

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, będą mogli czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Młodzieżowa Rada Miasta ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Konina.

Młodzieżowa Rada Miasta Konina może również bezpośrednio inicjować działania, które bezpośrednio dotyczą konińskiej młodzieży, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

Kontakt

Korespondencja:

Młodzieżowa Rada Miasta Konina
ul. Wiosny Ludów 6
62-500 Konin

Biuro Rady Miasta Konina, tel. 63 240 11 48

Facebook: www.facebook.com/mrmkonin

Instagram: www.instagram.com/mrmkonin

Skład V Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Konina

Prezydium:

Piotr CZERNIEJEWSKI - II Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Przewodniczący
Weronika WIŚNIEWSKA - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica - Wiceprzewodnicząca
Grzegorz WIELGOSIK - Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - Wiceprzewodniczący
Weronika ANDRZEJCZAK - III Liceum im. Cypriana Kamila Norwida - Sekretarz

Radni:

 • Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II - Jakub POTRZEBSKI
 • Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Alpinistów - Zuzanna KOŁATA
 • Gimnazjum Nr 3 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - Marcelina SOBOLEWSKA
 • Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich - Klaudia SOBAŃSKA
 • Gimnazjum Nr 5 im. Jana Kochanowskiego - Amelia FRANKOWSKA
 • Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Kusocińskiego - Piotr WALISZEWSKI
 • Gimnazjum Nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego - Tymon GRZESIAK
 • I Liceum im. Tadeusza Kościuszki - Aleksander MAJEWSKI
 • Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika - Daria PACHOLSKA
 • Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych - Andżelika WSZĘDYBYŁ
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego - Ariel WIŚNIEWSKI
 • Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - Kacper CHMIELEWSKI
 • Liceum Profilowane Centrum Szkolenia Wiedza - Izabela WIŚNIEWSKA

Materiały dot. Młodzieżowej Rady dostępne na stronie

https://bip.konin.eu/index.php?d=mlodz_rada