Młodzieżowa Rada Miasta

Logo Młodzieżowej Rady Miasta Konina

Rada Miasta Konina Uchwałą Nr 241 z 27 lutego 2008 r. powołała Młodzieżową Radę Miasta Konina. Rada jest reprezentacją młodzieży – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych miasta Konin.

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, będą mogli czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Młodzieżowa Rada Miasta ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Konina.

Młodzieżowa Rada Miasta Konina może również bezpośrednio inicjować działania, które bezpośrednio dotyczą konińskiej młodzieży, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

Kontakt

Młodzieżowa Rada Miasta Konina
ul. Wiosny Ludów 6
62-500 Konin

Biuro Rady Miasta Konina, tel. 63 240 11 48

Facebook: www.facebook.com/mrmkonin

Instagram: www.instagram.com/mrmkonin

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Konina VI kadencji

 1. Piotr WAWRZYNIAK - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Urbanowskiej, ul. Kolska 2 w Koninie,
 2. mandat nieobsadzony - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie, ul. Sosnowa 16 w Koninie,
 3. Emma SZUBERT - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Błaszaka 4 w Koninie,
 4. Aleksandra ZACHARSKA - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta, ul. Kolejowa 2 w Koninie,
 5. mandat nieobsadzony - Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 44 w Koninie,
 6. Zofia KACZMARCZYK - Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich ul. Kard. St. Wyszyńskiego 24 w Koninie,
 7. Olga SOMMERFELD - Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte, ul. Fikusowa 8 w Koninie,
 8. Idalia LIGOCKA - Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Adama Mickiewicza, ul. Staffa 5 w Koninie,
 9. Paulina NOWAK - Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Floriana Marciniaka, ul. Łężyńska 9 w Koninie,
 10. Michał MUSZYŃSKI - Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Stanisława Moniuszki, ul. Szeligowskiego 5 w Koninie,
 11. Cyprian OWCZAREK - Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Turkusowa 1a w Koninie,
 12. Jakub KRUKOWSKI - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Mickiewicza 14 w Koninie,
 13. Natalia KLIMCZAK - II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. 11 Listopada 7a w Koninie,
 14. Jakub ŻUKOWER - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Szymanowskiego 5 w Koninie,
 15. Michalina SUCHARSKA - Zespół Szkół im. M. Kopernika, ul. Al. 1 Maja 22 w Koninie,
 16. Mateusz WOJDAK - Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Budowlanych 6 w Koninie,
 17. Karolina SYPNIEWSKA - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Koninie,
 18. Jakub WOJTALUK - Zespół Szkół Technicznych, ul. Kolska 1 w Koninie,
 19. Adrianna GABRYŚ - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego, ul. Wodna 1 w Koninie,
 20. Oliwia SIEKIERSKA - Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym, ul. Mickiewicza 11 w Koninie,
 21. Zuzanna ŁUBIK - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio, ul. Spółdzielców 30 w Koninie,
 22. Krystian TOPOLSKI - Liceum profilowane Centrum Szkoleniowe „Wiedza”, ul. Powstańców Wlkp. 16 w Koninie,
 23. mandat nieobsadzony - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, ul. Kaliska 19 w Koninie.

Materiały dotyczące Młodzieżowej Rady Miasta Konina dostępne na stronie https://bip.konin.eu/index.php?d=mlodz_rada