Młodzieżowa Rada Miasta

files/mlodziezowa_rada_miasta/mlodziezowa_rada_miasta.jpg

O nas

Rada Miasta Konina Uchwałą Nr 241  z 27 lutego 2008r. powołała Młodzieżową Radę Miasta Konina. Rada jest reprezentacją młodzieży – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych miasta Konin.

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, będą mogli czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Młodzieżowa Rada Miasta ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Konina.

Młodzieżowa Rada Miasta Konina może również bezpośrednio inicjować działania, które bezpośrednio dotyczą konińskiej młodzieży, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

Kontakt

Korespondencja:

Młodzieżowa Rada Miasta Konina
ul. Wiosny Ludów 6
62-500 Konin

Biuro Rady Miasta Konina, tel. 63 240 11 48

Facebook: www.facebook.com/mrmkonin

Instagram: www.instagram.com/mrmkonin

Skład V Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Konina

Przewodniczący Rady radny Piotr CZERNIEJEWSKI,

Wiceprzewodnicząca Rady radna Daria PACHOLSKA

Wiceprzewodnicząca Rady radna Weronika ANDRZEJCZAK

Sekretarz Rady radna Karolina KARWACKA.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzą radni:

 1. Dawid SZCZEPAŃSKI - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II),
 2. Aleksandra BOCIAN - Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie (klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Alpinistów),
 3. Patryk WOŹNIAK - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie (klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 3 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego),
 4. Klaudia SOBAŃSKA - Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie (klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich),
 5. Mandat nieobsadzony - Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie (klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 5 im. Jana Kochanowskiego),
 6. Mandat nieobsadzony - V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie (klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Kusocińskiego) ,
 7. Dominik RUSIN - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Koninie (klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego),
 8. Jakub KRUKOWSKI - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie,
 9. Piotr CZERNIEJEWSKI - II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie,
 10. Weronika ANDRZEJCZAK - III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie,
 11. Daria PACHOLSKA - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,
 12. Grzegorz WIELGOSIK - Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie,
 13. Karolina Sypniewska - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
 14. Andżelika WSZĘDYBYŁ - Zespół Szkół Technicznych w Koninie,
 15. Adrianna GABRYŚ - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie,
 16. Mandat nieobsadzony - Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie,
 17. Karolina KARWACKA - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Dominika Savio w Koninie w Koninie (klasy dotychczasowego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego),
 18. Izabela WIŚNIEWSKA - Centrum Szkoleniowe WIEDZA w Koninie (klasy dotychczasowego Gimnazjum i Liceum profilowane - Centrum Szkolenia WIEDZA)
 19. Mandat nieobsadzony - Konińskie Centrum Edukacyjne w Koninie (klasy dotychczasowego Gimnazjum KCE),
 20. Mandat nieobsadzony - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie.

Materiały dot. Młodzieżowej Rady dostępne na stronie

https://bip.konin.eu/index.php?d=mlodz_rada