Nabór do szkół ponagimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

Drodzy uczniowie i rodzice

Zbliża się nowy rok szkolny 2018/2019. Rozpoczęła się rekrutacja do:

  • liceów ogólnokształcących,
  • techników,
  • branżowych szkół I stopnia

2018/2019 po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych  prowadzonych przez Miasto Konin będzie dokonywana  przy pomocy systemu elektronicznego.

Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. 

W czasie rekrutacji  kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Konin wybierają na stronie internetowej https://konin.edu.com.pl/kandydatszkoły i oddziały, do których chcą być przyjęci:

  1. kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
  2. kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,
  3. kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana, jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną, jako pierwszą jest traktowana, jako szkoła pierwszego wyboru.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty z użytkowaniem systemu, mogą korzystać z pomocy w każdej szkole ponadgimnazjalnej.