Nieruchomości, przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Przydziałki oraz Wilków

Prezydent Miasta Konina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie, w obrębach Przydziałki oraz Wilków. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. /wtorek/, godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie /nr 101/, ul. Plac Wolności 1.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koninie, obręb Maliniec.

Prezydent Miasta Konina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koninie, w obrębie Maliniec. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r., godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie (nr 101), ul. Plac Wolności 1.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Międzylesie

Prezydent Miasta Konina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie, w obrębie Międzylesie. Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r., godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie (nr 101), ul. Plac Wolności 1.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Sulańskiej

Prezydent Miasta Konina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Maliniec, przy ulicy Sulańskiej.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębach Przydziałki, Pawłówek i Wilków

Prezydent Miasta Konina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie, w obrębach Przydziałki, Pawłówek i Wilków. Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2019 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Przydziałki, Pawłówek i Łężyn

Prezydent Miasta Konina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie, w obrębach Przydziałki, Pawłówek i Łężyn.

Odwołanie przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy Al. 1 Maja 15 w Koninie

Prezydent Miasta Konina odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr A11 o pow. użytkowej 274,17 m2, położonego na parterze budynku handlowo-usługowego przy Al. 1 Maja 15 w Koninie.

Przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Koninie przy placu Górnika 4

Prezydent Miasta Konina ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Koninie przy placu Górnika 4
w obrębie Czarków.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy Aleje 1 Maja 15

Prezydent Miasta Konina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Konina położonego w Koninie, przy Aleje 1 Maja 15 w obrębie Czarków.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obrębie Czarków

Prezydent Miasta Konina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Konina przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaż budynku w udziale 2/3 części w obrębie Czarków.