Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

Prezydent Miasta Konina działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego „Knieja” nr 23 w Koninie na sezon 2019/2020.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 23 "KNIEJA" w Koninie informuje, iż z przyczyn niezależnych od Koła Łowieckiego  ulega przesunięciu termin polowania zbiorowego zaplanowanego na dzień 04.01.2020 roku w kalendarzu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Knieja" w Koninie na sezon 2019/2020. Nowym terminem w/w polowania zbiorowego jest  dzień 05.01.2020 - niedziela. Jednocześnie informujemy, że pozostałe punkty dotyczące przedmiotowego polowania ujęte w kalendarzu polowań nie ulegają zmianie.

Prezydent Miasta Konina działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 271 Koła Łowieckiego nr 1 „Puszcza” w sezonie łowieckim 2019/2020.