Zamknięcie informacji o cookies W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Ochrona środowiska

Na osiedlach tych stworzono także 100 punktów do zbiorczego gromadzenia bio-odpadów. Na osiedlach domów jednorodzinnych wdrożono system „trzech worków” do selekcji odpadów. W myśl tego projektu prawie 5.000 posesji otrzymuje w pierwszym tygodniu każdego miesiąca komplet 3 worków. Dodatkowo cztery osiedla zostały wyposażone w komplety pojemników do gromadzenia bio-odpadów. Akcja ma na celu uzyskanie niezbędnego składnika do produkcji kompostu. W 13 aptekach zbierane są od mieszkańców przeterminowane leki. W celu zapewnienia właściwej gospodarki wodnościekowej w 2001 roku oddano do eksploatacji, na prawym brzegu Warty, nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Po modernizacji redukcja stężenia zanieczyszczeń w ściekach zrzucanych do rzeki Warty odpowiada wymogom prawnym. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa stanu powietrza w mieście następuje poprzez modernizację sieci dróg (realizacja przeprawy mostowej przez rzekę Wartę radykalnie zmniejszyła natężenia ruchu pojazdów w centrum miasta) a także stopniową wymianę taboru komunikacji miejskiej, a pośrednio poprzez inwestycje polegające na termomodernizacji budynków (ocieplenie budynków, wymiana okien, przebudowa węzłów cieplnych, założenie termostatów).

Miasto Konin za osiągnięcia w ochronie środowiska zdobyło w 2003 roku pierwsze miejsce w I edycji Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t. „Nasza Gmina w Europie”, zostało również laureatem V edycji Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, w którym miastu nadano tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku”. W roku 2005 w VII edycji Konkursu miasto zostało laureatem w kategorii „Promotor Ekologii”, a w roku 2006, w VIII edycji tego konkursu Koninowi przyznano nagrodę specjalną Europejski Certyfi kat Standaryzacji Ekologicznej. W roku 2007 miasto otrzymało tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii.

Ogromną wagę w Koninie przykłada się do zagadnień związanych z ochroną środowiska. Wybudowano nowoczesną sortownię odpadów, podjęto prace mające na celu pełne dostosowanie funkcjonującego składowiska odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów prawa. Na wydzielonej części składowiska tworzona jest kompostownia odpadów organicznych. W Koninie rozstawionych jest 979 pojemników tworzących prawie 367 gniazd ekologicznych umożliwiających mieszkańcom selektywne gromadzenie odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne. Dodatkowo na czterech osiedlach w 7400 gospodarstw domowych znajdują się 10-litrowe pojemniki do gromadzenia bio-odpadów.