Ochrona zwierząt

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie

Strona internetowa www.schroniskokonin.pl

E-mail: schroniskokonin@toz.pl

Facebook www.facebook.com/Schronisko-dla-Bezdomnych-Zwierz%C4%85t-w-Koninie-158348827558589/

ul. Gajowa 7a, 62-510 Konin
tel. 63 243 80 38

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10:00 do 18:00
 • Środa zamknięte
 • Sobota, niedziela i święta od 10:00 do 16:00

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina

Uchwała Nr 73 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=73

UWAGA ! Od 1 kwietnia 2018 r. zmiany w dofinansowaniu kosztów zabiegów kastracji i usypiania ślepych miotów psów i kotów!

 1. Dofinansowanie może otrzymać właściciel zwierzęcia (kota lub zaczipowanego psa), który zamieszkuje na terenie miasta Konina; przy czym kastracji można poddać maksymalnie dwa zwierzęta w ciągu 1 roku kalendarzowego. Usypianie ślepego miotu traktowane jest jako jeden zabieg. Jeżeli pies nie jest zaczipowany można tą czynność wykonać podczas zabiegu kastracji.
 2. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:
  • złożenie przez właściciela zwierzęcia  wniosku o dofinansowanie kosztów zabiegu kastracji lub uśpienia ślepego miotu – osobiście –  w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin, pokój 206;
  • okazanie przez właściciela zwierzęcia dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty z tytułu posiadania psa lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z takiej opłaty oraz zaświadczenia o aktualnym szczepieniu zwierzęcia przeciwko wściekliźnie (dotyczy psów).
 3. Właściciel zwierzęcia po złożeniu wniosku i spełnieniu ww. warunków otrzymuje skierowanie na zabieg kastracji lub uśpienia ślepego miotu, uprawniający go do otrzymania dofinansowania.
 4. Kwoty dofinansowania ustala się następująco:

  Wykaz zabiegów

  Dofinansowanie
  kwota brutto (zł)

  kastracja samic psów

  110,00

  kastracja samic kotów

  65,00

  kastracja samców psów

  55,00

  kastracja samców kotów

  40,00

  usypianie ślepych miotów psów (1 sztuka)

  3,00

  usypianie ślepych miotów kotów (1 sztuka)

  2,50

 5. Zabiegi wykonywane są przez zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Miasto Konin zawarło umowy na wykonywanie zabiegów kastracji psów i kotów oraz usypiania ślepych miotów. Wykaz placówek dostępny poniżej.

Wykaz gabinetów weterynaryjnych z którymi miasto Konin zawarło umowy na dofinansowywanie zabiegów kastracji psów i kotów zamieszkujących na terenie miasta Konina

Przychodnie weterynaryjne

Nazwa

Adres

Telefon

Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Małgorzata Wilkowiecka

ul. Moniuszki 5, 62-510 Konin

63 242 11 89

Przychodnia Weterynaryjna PLAZA

ul. Okólna 39 A, 62-510 Konin

63 245 10 49

Przychodnia Weterynaryjna

ul. T. Kościuszki, 62-500 Konin

63 242 87 29

Klinika Weterynaryjna lek. wet. Włodzimierz Maciaszek

ul. Reformacka 15 c, 62-500 Konin

63 242 93 91

Przychodnia Weterynaryjna KLAKIER lek. wet. Dominika Dymalska

ul. Dmowskiego 75, 62-500 Konin

602 44 44 57

Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Adam Hauke

ul. Chopina 1 A, 62-410 Konin

63 246 53 00